ascension, celestial, planet-1568162.jpg

ASCENSION 2

ASCENSION er et markant steg i utvikling for en planet og er det viktigste som skjer for planeten jorden på tusenvis av år.

Som sagt i første artikkel så er ascension som det her snakkes om overgangen fra 3. til 5. dimensjon. La meg presisere at vår kropp hører til 3D, vår psyke og ego hører til i 4D og vårt høyere selv hører til i 5D eller høyere. Det er dermed mange som vil ha en opplevelse av å høre til i en høyere bevissthetstilstand enn det som er typisk 3D og det er helt riktig. I ascensionprosessen vi er i gang med så skal også kropp, psyke og ego løftes opp sammen med planeten. Så kan en spørre; skal virkelig vårt ego være med oss oppover i dimensjonene? Ja det skal det, men det skal ha plass i baksetet og ikke i førersetet som det er for mange i dag.

Det er imidlertid langt fra alle mennesker som blir med i denne overgangen, det kreves et tilstrekkelig høyt frekvensnivå for å kunne bli med på denne transformasjonen.

Det er meget sterke krefter som gjør hva de kan for å hindre ascension av jorden. Vi kjenner dem bl.a. som kabalen, One World Order, shadow government eller (den mørke) eliten. På toppen av denne mørke maktstrukturen er extra terrestials som ikke bryr seg om vårt forgodtbefinnende i det hele tatt. De ser på mennesker som arbeidsmaur. De har vært her i flere hundre tusen år, kanskje millioner av år, og ser på jorden som sin planet og mener de har rett til å utnytte ressursene her til det beste for dem. Det er en komplisert historie med usikkerhet rundt så jeg skal ikke gå for mye inn på den. Men mest sannsynlig så var en av disse rasene som fortsatt undertrykker oss, reptilene, her på jorden før menneskene. Den andre rasen som står over dem er annunakier fra planeten Nibiru. Verdifulle ressurser for dem er mennesker som kan arbeide og mennesker som de kan høste frykt energi (på engelsk – loosh) fra. En annen viktig ressurs for dem har vært gull, jorden hadde rike gullforekomster og annunakiene hadde avansert teknologi som gjorde at det kunne utvinne store mengder gull som var svært viktig for å beskytte deres planet Nibiru. De er mestere i massemanipulering av befolkninger og de har gjort en svært god jobb her på jorden med å gjøre menneskeheten til lydige tjenere som nesten er ute av stand til å tenke selv. En del av dette har vært manipulering av vårt DNA.

Hva de er fullt klar over er at det ligger i jorden’s utviklingsbane å gå gjennom ascension til 5. dimensjon og når det skjer så er vi utenfor rekkevidde av den mørke elitens klør. På grunn av dette så gjør de sitt ytterste for å hindre nettopp dette for enhver pris.

Det kraftigste verktøyet de har er sannsynligvis Haarp anleggene. Haarp anleggene er kraftige antenneanlegg, et av de ligger ved Tromsø. Haarp anleggene har kapasitet til å stråle i størrelsesorden 100 GW høyfrekvent effekt opp i ionisfæren. Det ultimate formålet med Haarp anleggene er å skape absolutt resonans mellom Jorden og Nibiru slik at jorden drar Nibiru med seg i oppstigningen Ascension. En vanvittig plan. Et alternativ sies å være at dersom jorden med Nibiru «på slep» ikke klarer overgangen, så holdes jorden tilbake i denne 3D sfæren og da kan de fortsette utnyttelse av jorden med dens innbyggere.

Dette er mørke krefter og teknologi fra Atlantis tiden som har utviklet seg og blitt mer avansert siden den tiden. Det er imidlertid flere år siden jeg har fått noen oppdatering rundt dette så jeg kjenner ikke status pr i dag. (kilde: Atlantis Rising – se nederst)

Det kollektive bevissthetsnivå

Det kollektive bevissthetsnivået er viktig med tanke på når planeten kan ascende/stige opp, og alt den mørke eliten foretar seg har å gjøre med å trekke dette ned. Den tredje verdenskrig foregår nå og det er krigen om bevisstheten til menneskene. Hvilke metoder er det så de bruker for å trekke ned frekvensen til befolkningen:

 • Massemedia er et svært viktig redskap. Konstant propaganda på nyhetskanalene. Dette er med å holde mennesker i lav frykt-frekvens som igjen i stor grad demper menneskets kreativitet, glede og frihetsfølelse.
  • Voldsfilmer og skrekkfilmer er svært skadelige. Dette planter frø i psyken til folk. Dette virker slik at når dem som ser slike filmer og serier kommer i situasjoner som minner dem hva de har sett på film, så kobler frykten inn. For eksempel en hører lyder utenfor huset om kvelden så assosieres dette umiddelbart med scener en har fra skremmende filmer.
  • De som ser på film blir passive tilskuere til hva som foregår på skjermen, livet beveger seg i retning av mer fattig og kjedelig. De lever livet gjennom sine «helter» på skjermen.
  • Generell underholdning fra f.eks. Netflix er også med å passivisere befolkningen. Når vi kjeder oss så er det veldig enkelt å sette på en serie på Netflix. I stedet for å ta tak i sitt liv, skape noe og rydde unna det som ikke fungerer, så setter en seg passiv foran skjermen og lar seg underholde og dermed blir ubekvemheten som en følte skyvet unna.
  • Ved å gjentatte ganger se farlige og truende scener i actionfilmer og grøssere så trenes vi til å bli passive og til sitte i ro når en fare truer. For våre ego er det ikke noe forskjell på en farlig scene i en film og en farlig scene i vårt liv. Når vi da møter på en reell fare i våre liv er sjansen stor for at vi forblir passive og avventende. 
 • Farmasøytisk industri.
 • Maten er det mer og mer gift i. Det sprøytes gift og ugressmiddel i maten vi spiser. I prosessert mat blir det tilsatt kjemikalier og tilsetningsstoffer som skal holde den frisk lenge, for å gi den mer smak, for å gi den mer farge, riktig konsistens, osv. Det aller meste av dette er stoffer som er tunge for kroppen å fordøye og er avfallsstoffer som lagres i kroppens organer og/eller belaster kroppens avgiftningssystem. Direkte sitat fra Jesus «The food industry is weaponized in order to stop ascension”.
 • Luften forurenses på mange ulike vis, for eksempel gjennom chemtrails.
 • Små barn tvinges til å sitte stille i mange timer hver dag fra ung alder for å studere noe fra en bok/ipad eller høre på en lærer. Vi dresseres til å gjøre noe vi ikke liker, til å gå imot vårt guiding system. Når en da blir voksen så er vi dressert slik at vi lydig bruker mesteparten av livet til å jobbe som slaver, uten av vi selv er klar over at vi er utnyttet og at vi ikke er frie. Vi mister i stor grad kontakten med våre drømmer, talenter, frie vilje og vårt indre gudegitte guiding system.
 • Lista er mye lenger. Vi er alle dypt indoktrinerte når vi har vokst opp i et vestlig samfunn. Folk må våkne opp til å innse og akseptere at vi er opplært og manipulert til å følge opp et system som ikke er menneskevennlig, til et system som binder oss i lenker gjennom hele livet. Folk må skjønne dette før en kan bli fri.

Hva kan vi gjøre

 • Fokuser på det som du ønsker mer av og på det som gjør deg glad.
 • Det enkleste en kan gjøre som vil ha størst effekt på kort sikt er å endre sitt kosthold. Ref. avsnitt over og pass på å unngå alt som trekker din energi ned. Spis økologisk og spis levende mat. Ikke overspis.
 • Hvis du er i en jobb du ikke lenger trives i, begynn å bevege deg mot noe du ønsker å gjøre. Du trenger ikke å ha alle detaljer på veien klar. Visualiser hva du ønsker og overlat til universet å ta seg av detaljene om hvordan du kommer dit. Vær så bevisst og åpen til å si ja til muligheter når dører åpner seg på gløtt underveis.
 • Slå av TV. Fokuser på aktiviteter som du liker. Lær deg for eksempel noe nytt som du har drømt om hele livet.
 • Vær ute i solen så ofte som mulig. Dette vil gi oss lyskoder som er med på å endre vår kropp og DNA på et dypt nivå. Spesielt sterke energier nå og i de kommende år.
 • Gå tur i naturen. Legg telefonen hjemme for å få mest mulig oppgradering og gode energier. Det er frekvenser i smarttelefonen som påvirker vår evne til å motta subtile frekvenser og guiding fra våre indre guider.
 • Mobil og ipad er supercomputere som påvirker deg på måter du ikke er klar over. Slå de av mesteparten av tiden også når du er hjemme. Trenger du å være tilgjengelig hele tiden? Evt. skaff deg en enkel type mobil av gamle sorten som ikke er smarttelefon.
 • Reduser eksponering til wifi, 4G, 5G, smartmålere, radar og mobilmaster og lignende, så mye som mulig. Bruk teknologi som harmonerer eller reduserer strålingen fra disse. Gå gjerne over til kablet internett forbindelse i din bolig. 
 • Finn tid til ro hver dag. Få kontakt med kroppen, lytt til kroppen, gå innover, føl forbindelsen med guider og universet hver dag hvis du kan. Gjerne mediter.
 • Vær sammen med mennesker du resonnerer med og som løfter deg opp.
 • Vær oppmerksom på hva som drar energien din ned, bli bevisst og gjør noe med det. Før en kan endre noe så må en bli bevisst på hva det er.

Overgang til døden

Det er store menneskemasser som vil forlate planeten i nær fremtid. Fra et dypere synspunkt så kaller sjelen de hjem igjen fordi de har stoppet sin utvikling i denne inkarnasjonen, det er ikke mer å hente. De har gitt fra seg og mistet sin frie vilje til autoriteter og til teknologi, de er nesten blitt som marionetter uten mål og mening som lar seg styre og diktere av andre bevisstheter. Men inkarnasjonen er ikke bortkastet, de som gjør overgangen pga dette lærer en svært viktig lekse som de aldri vil glemme med å innse at de er blitt manipulert og utnyttet av autoriteter som de har stolt fullt og helt på. Mange har vært bevisst sin indre guiding og ser signalene, men overstyrer denne på grunn av indoktrinering fra samfunnet. De har gitt fra seg sin kraft og selvbestemmelse. Dette er en smertefull og verdifull erfaring som en tar med seg videre og neste gang en står overfor en liknende situasjon, i en senere inkarnasjon, da vet en dypt innenfra at her er det noe som ikke stemmer, pass på.

Noe som vil gjøre det tungt for oss som vil oppleve at familie og venner forlater dette planet er at vi har feil forståelse av hva døden er. Døden er ikke noe trist og vondt for sjelen som går over. Spesielt hvis de har hatt det vanskelig i den siste tiden av sitt liv så er det virkelig en stor lettelse for dem å komme til den andre siden, der er de kvitt den tunge kroppen. De blir møtt av lys og av tidligere venner og familie og det er glede og smil. De vil gå gjennom sitt liv sammen med høyt utviklede sjeler og ser på hvilke valg en har gjort, hva en fikk utrettet av det som var hensikten med inkarnasjonen og hva en ikke rakk over. Det er ingen bedømmelse. Så planlegger en gjerne neste inkarnasjon og ser fremover med forventning og glede. De som går over mister relativt snart fokus på dem som de har forlatt.

Her på jorden kan etterkommere oppfatte dette som meget tungt og det kan prege mange år av ens liv. Det er viktig å ha en riktig oppfattelse og forståelse av døden er. Det er en naturlig overgang, det er ingen død, sjelen lever uendelig og vi treffes igjen. Dersom de som er igjen tar det meget tungt følelsesmessig å miste en av sine kjære så er dette noe som faktisk kan hemme den videre prosess til personen som har gått over. En sørgeprosess er en normal fase, men så er det viktig å akseptere hva som har skjedd og ha en riktig forståelse av hva som skjer på et noe dypere plan. Gi slipp og ha tillit til at det som har skjedd var det beste som kunne skje med den sjelen som gikk over slik situasjonen var. Vi kan umulig kjenne til alle vurderinger det høyere selv og sjelen gjør for andre personer, knapt nok for oss selv. Med riktig forståelse så slipper sorgen mye raskere og vi gjenfinner så glede, mening og letthet ved livet.

Sagt på en litt flåsete måte, død er ikke farlig. Det er mye tyngre for en sjel å komme inn i dette livet enn å forlate det.

Covid og neste plott

Den ultimate årsaken til at eliten kjører covidplottet nå er å hindre ascension. Med covid og massivt mediakjør, løgner og påstander om pandemi så skapes frykt i store deler av befolkningen. Med frykt oppnådd så kan de få folk til å gjøre nesten hva som helst. Redningsplanken var vaksine og folk har kjempet for å komme først i køen. Selvsagt er ikke dette en vaksine i ordets rette forstand. Covid ble skapt i et laboratorium og frigjort for dermed å få folk til å vaksinere seg. Vaksinen inneholder flere typer høyteknologi og er mye farligere enn covid. En effekt er at immunforsvaret blir endret, det spisser seg mot en type virus og dette er grunnen til at mange faktisk har opplevd noe beskyttelse. Men immunforsvaret går ikke tilbake til sin fullkomne funksjon. Når det da i neste omgang kommer en nytt angrep på immunforsvaret fra en annen type virus kan de oppleve å stå uten sin gudegitte beskyttelse eller et betydelig svekket immunforsvar.

Det sies at covid plottet ble startet noen år tidligere enn hva eliten hadde planlagt og grunnen til det var at folk våknet opp i for stort tempo. De måtte stanse oppvåkningen før det var for sent for dem. For det våkne øye er det nå meget tydelig at det er svært mye som ikke stemmer i verdenspolitikken/helsevesenet/mediadekning/finans/mm. og dette er for mange første skritt i sin oppvåkning at det er ting som ikke stemmer. På tross av covid eller vi kan like godt si på grunn av dette så er det flere og flere mennesker som kjenner at det er noe vesentlig som ikke stemmer og begynner sin oppvåkningsprosess.

En vesentlig informasjon som vi nylig fikk fra Jesus er at den mørke eliten har et nytt plott som de kommer til å kjøre ut i nær fremtid. Jeg vet ikke hva dette er. Hvor utrolig det enn høres ut så har jeg fra et par kilder (ikke fra Jesus/Ananda) hørt at det er en mulighet at de vil sette i scene et falskt angrep fra uvennlige utenomjordiske vesener. De har teknologien, de har flying saucers som er produsert på jorda med backengineered teknologi fra krasjede ufoer. De har hybridraser som er avlet opp underground. De har også teknologi for å vise hologrammer på himmelen som ikke er noe annet enn mediefremvisning som på et 3d filmlerret. Tenk også på alle de katastrofefilmer som Hollywood har produsert som har dette som et tema. Vi kan være rimelig sikker på at det er et underliggende motiv bak dette. Hvis dette skjer så bruk din skjelneevne. Gjør så godt du kan og ikke gå i frykt. Ta deg fri fra all teknologi og gå en tur i naturen alene, se på og connect med den freden du opplever i naturen. Et sikkert tegn er at hvis dette kommer samtidig ut over all verdens nyhetskanaler og aviser så er det bare propaganda og bullshit. Unnskyld ordbruken. Det er også svært viktig at vi lysarbeidere ikke går inn i modus for bedømmelse og sinne. Da er vi med å skape mer av den energien som den mørke eliten vil ha mer av. Finn fred inne i deg og se det hele fra et større perspektiv i en planetarisk utvikling. Snakk med de i din omkrets som er åpen for sannheten og ha kontakt med likesinnede og finn støtte og forståelse. Alt det som har vært skjult skal komme til overflaten, både i samfunnet og i det private. Vær takknemlig for at det nå kommer opp, dette er nødvendig i det større perspektiv. Vær takknemlig for at du ser dette, at du kan være et lys i mørket for andre og kan være med på å spre sannheten. Du som leser dette er sannsynligvis kommet et godt stykke på vei i din oppvåkningsprosess og vær glad for det. Jeg selv startet for over 30 år siden. Jeg tenker på de som overhodet ikke har startet sin prosess hvor utrolig vanskelig og tøft det vil bli for dem å ta dette inn over seg over svært kort tid. Vi må vise forståelse og medfølelse til dem som kommer til å slite.

Avslutningsvis vil jeg si at det nå er spesielt store muligheter for vekst og ekspansjon. Det er viktigere enn noen gang å jobbe med seg selv og bli kjent med sine indre demoner. Invester din tid og evt. penger på indre rengjøring og oppussing, dette er vel viktigere enn å pusse opp huset, reise på ferie, ny TV og liknende? Bli bevisst hvor du har dine begrensninger og hva er det som trigger dette. Hvor jobber du imot deg selv? Dette er noe som tapper oss for energi. Vær bevisst på at det du gir energi og fokus, det får du mer av. Vi er kraftfulle skapninger som kan skape det livet vi vil ha. Vi er som diamanter som må pusses for å skinne klart og flott. Samfunnet nå og samfunnet etter ascension er som natt og dag.


Etterord:

Det aller meste av råd og påstander jeg kommer med er tatt direkte fra kanaliseringer med Jesus og Ananda. Tina Louise jobbet med seg selv gjennom bokverket Et Kurs i Mirakler i 10 år før hun gikk gjennom en intens kundalinioppvåkning og etter det begynte hun å kanalisere Ananda først og noe senere kom Jesus gjennom. Jeg opplever denne kilden som veldig klar og med en grunntone av kjærlighet og vilje til at vi alle skal kunne våkne opp til våre kraftfulle potensial.

Kilder:

 • Kanaliseringer fra Tina Louise Spalding som kanaliserer Jesus og Ananda
 • Garret Petrov
 • «Atlanis Rising – The Struggle of Darkness and Light” av Patricia Cori. Basert på kanalisering fra The Sirian High Council.