HOME ALIGNMENT

HOME ALIGNMENT

Energibalansering for deg og ditt hjem

Med Home Alignment får du både i pose og sekk. Først så sjekkes huset eller leiligheten din for geopatisk stress, det vil si jordstråling eller stråling fra omgivelsene med negativ innvirkning på deg og din familie, med påfølgende redusering av denne stråling og disse energier slik at det ikke lenger påvirker deg negativt. 

Deretter identifiseres det hvor og i hvilket aspektområde energistrømmen i din bolig har blokkeringer og det gjøres personlige balanseringer for hver blokkering. 

Geopatisk stress

De mest vanlige typer av stråling fra jord, omgivelser eller universet som vi søker etter er:

  • Hartmann linjer
  • Curry linjer
  • Ley linjer
  • Benker linjer/blokker
  • 4G/5G
  • Antenner/sendere
  • Radar
  • Transformatorer
  • Underjordiske vannårer

Redusering og nøytralisering av negativ effekt fra geopatisk stress gjøres med at vortex kort plasseres på spesifiserte steder rundt omkring i din bolig. 

Norsk Kvistgjengerforening har samlet endel informasjon om hvem blir syke og hvilke lidelser som kan være relatert til geopatisk stress, se her. 

Aspektområder og Flytlinje/Flow path

Det identifiseres hvor hjertesenteret ligger og deretter deles boligen opp i 8 sektorer relatert til hjertesenteret. Hver sektor har et spesielt aspekt og det kan være tema som helse, reise, kjærlighet, familie, enhet, penger, osv. Det tegnes en flytlinje/flow path etter et spesielt mønster som illustrerer hvor og hvordan energien ideelt sett flyter fritt og vitalt gjennom hele huset, gjennom alle sektorer og aspekter. Nå er det imidlertid ofte slik at energiflyten har blokkeringer som hindrer harmoni i hjemmet. 

Blokkeringer og Balanseringer

For å finne og identifisere blokkeringer langs flytlinja brukes en connector. Denne forbindes med husets prioritetsperson og med en pointer følger vi sakte og forsiktig flytlinjen gjennom hele huset. Med hjelp av pendel eller muskeltesting vil det markeres hvor det er blokkeringer. I denne prosessen utføres så flere personlige balanseringer som vil ha innvirkning på det personlige plan samt også på energien i boligen og på alle som bor der. Prosessen er meget fascinerende. 

Anbefalinger for hvert rom

Home Alignment innehar også en del hvor hvert rom gjennomgås. Hvor det markeres, så følger en anbefaling for hva som kan gjøres for å bedre energiflyt og harmoni.

For mer informasjon om Home Alignment se også: