PSYKOSYNTESE

HVA ER PSYKOSYNTESE?

Psykosyntese er en retning innen psykologien som ble utviklet av Roberto Assagioli rundt 1910. Assagioli var i kretsen rundt kjente psykologiskikkelser som Sigmund Freud og Carl Gustav Jung. 

Veldig forenklet kan en si at psykosyntese har i seg hoveddelene fra vestlig psykologi med å fokusere på det mentale som er i ubalanse og ulike metoder for å forstå og løse opp i dette. Samtidig så har psykosyntesen en forståelsesmodell hentet fra østlig visdom og filosofi, den er således åpen for det høyere potensialet som mennesket besitter og metoder som for eksempel meditasjon eller kontakt med vår åndelige veileder som en kilde til visdom og healing. 

Psykosyntesen fokuserer på menneskets verdi og potensiale og blir ofte kalt en psykologi med sjel. 

Norsk Institutt for Psykosyntese

Dette var en skole i Oslo som tilbød et deltidsstudium i psykosyntese i perioden 1997-2016 med et omfattende faglig innhold kombinert med at alle studenter gikk i regelmessig terapi gjennom hele studiets varighet (3-årig, senere 4 år). 

Min erfaring

Jeg gjennomførte studiet i perioden 2002-2005. Dette var en meget spennende og begivenhetsrik periode. Hovedlærer var Per Jarle Dyrud som var en engasjert og dyktig faglig leder. Det var mye bra som foregikk på det indre planet i denne perioden sammen med et rikt sosialt liv med medstudenter.  

Jeg er takknemlig og glad for at jeg fikk med meg disse flotte og givende år på dette instituttet.