life alignment

HVORFOR VELGE LIFE ALIGNMENT?

I et nøtteskall, med Life Alignment transformerer vi noe som oppleves som negativt til noe positivt. I ethvert «problem» som et menneske møter, så ligger det en mulighet til vekst, transformasjon og løsning.

Dette er for deg som:

 1. Sliter mentalt og ønsker å få hjelp gjennom den livssituasjonen du er i. Det kan være for eksempel mellommenneskelige konflikter, bekymringer, angst, selvfølelse, sinne, konflikter, spiseforstyrrelser, mm.
 2. Sliter med sykdom og helse og ønsker en holistisk tilnærming til kropp og helse. Life Alignment er som et presisjonsverktøy som søker seg til roten hvor ubalansen i din kropp oppsto, og når blokkeringen løses på dette planet, gjerne mentalt og følelsesmessig, så er det opp til kroppen å lege seg selv fysisk.
 3. Har interesse for selvutvikling og ønsker mer indre frihet, spirituell ekspansjon og økt livskvalitet
  • Graden av bevissthet og tilstedeværelse i livet vil gradvis øke når en eksempelvis jobber med å lytte til og frigjøre sitt indre barn, når en tilgir seg selv for valg og handlinger en har gjort tidligere i sitt liv eller når en aksepterer verden som den er og i stedet fokuserer på hvordan bli den best mulige utgaven av deg selv. Listen med mulige ting å jobbe med er svært lang.
  • Hva du enn søker mot så er Life Alignment en uvurderlig veiviser og døråpner til ditt indre. Jeg kan selv ikke tenke meg noe bedre system som en kompanjong på din spirituelle reise.

Se siden for “Priser” hvor det er nærmere spesifisert hva vi kan jobbe med i Life Alignment og et utvalg av behandlingspakker som kan bestilles.

Life Alignment er et omfattende og effektivt system for frigjøring av indre blokkeringer. Våre blokkeringer kommer til uttrykk gjennom sykdommer, gjennom indre mentale utfordringer og gjennom vanskeligheter på det mellommenneskelige plan. Life Alignment retter seg mot helheten av mennesket og vil kunne ha innvirkning på ditt fysiske legeme så vel som på det følelsesmessige, mentale og spirituelle plan. 

Hvordan foregår en balansering?

fruits, spirit, season-1388848.jpg

De dager som klienten ikke har noe spesielt tema han eller hun ønsker å jobbe med akkurat denne dagen så lar vi tema være åpent, da spør vi kroppen/høyere selv om hva som er høyeste prioritet å jobbe med. Med dette som utgangspunkt har jeg hatt noen av mine beste balanseringer. Det vil alltid komme opp signifikante og meningsfulle ting å jobbe med men som er skjøvet litt i bakgrunnen fra den daglige bevissthet.

question, question mark, response-1015308.jpg

En typisk balansering (en behandling/sesjon i Life Alignment kalles normalt for en balansering) kan forløpe som følger:

 • En innledende prat om hvordan klienten har det for å klarlegge tema til å jobbe med. Det kan være fysisk, spirituelt, eksistensielt, mellommenneskelig, stort sett hva som helst som klienten ønsker å jobbe med.
 • «Synkronisering» mellom terapeut og klient, dvs. synkronisering med kroppens iboende visdom hos klienten og jeg velger å kalle dette bevissthetsnivået som leder oss gjennom terapisesjonen for klientens høyere selv (se «Note» lenger ned). Det høyere selv kan sies å være en overbevisst del av oss som kjenner til alt om oss. Den kjenner til hva vår «oppgave» er her på jorden og den kjenner til hva vi sliter med i hverdagen. Den vet hva som er best for oss og har en oversikt og visdom som langt overgår det vi er bevisst med til daglig her på jorden.
 • Hva som er unikt og fungerer fantastisk bra med Life Alignment er at vi hele veien gjennom prosessen blir veiledet av denne intelligensen, veiledet av klientens høyere selv.
 • Finne relatert kroppspunkt. Hvis en for eksempel har et tema som kommer igjen og igjen i ens liv, så har dette ofte et relatert kroppspunkt. For eksempel sinne viser seg ofte å være relatert til leveren og/eller galleblære. I Life Alignment har en identifisert mange hundre kroppspunkter og systemer som en kan jobbe med. Finner riktig punkt/system vha klientens høyere selv.
 • Finne hvilket underliggende mønster som gjør seg gjeldende. Til å begynne med er dette normalt ubevisst for klienten. Finner også evt. hendelse fra tidligere i livet som kan være en årsak til problemet som klienten møter.
 • Emosjonell prosess der vi jobber med å frigjøre dype blokkeringer.
 • Energiarbeide på kroppspunktet/systemet som vi arbeider med. Til dette brukes noen spesielle vortex kort som kan sies å være energikort med spesielle frekvenser med healende egenskaper.

Note: I beskrivelsen over så sier jeg litt om en persons «Høyere Selv». Tidlig på 2000 tallet gjennomførte jeg et 40 timers kurs i kinesiologi. Noe som kjennetegner kinesiologi er at en muskeltester kroppen og får positiv bekreftelse ved at personen er sterk, og negativ bekreftelse ved at personen er svak. Jeg ble da veldig fascinert over at kroppen på denne måten kan gi korrekte og intelligente svar på spørsmål som vedgår en selv og jeg skjønte at det virkelig er en intelligens som er mye større enn oss som på en måte overvåker oss og som vi kan bruke som en ressurs. Dette var en stor oppdagelse for meg. I denne perioden studerte jeg også psykologi/psykosyntese og fikk da en ide om at det må jo være fantastisk å kunne bruke denne intelligensen til å jobbe psykologisk med mennesker. Livet mitt førte meg derfra tilbake til ingeniøryrket og denne ideen, denne drømmen kom da i bakgrunnen. Det var først mange år senere når jeg i 2014 leste en bok «Helbred ditt liv med Life Alignment» av Philippa Lubbock så tenkte jeg at, “Jøss, her er jo en metode som i stor grad benytter seg av denne intelligensen. Dette har jeg tro på, dette vil jeg lære mer om.”

wallpaper, buddha, chakras-2111341.jpg

Life Alignment er fantastisk

Dette er en påstand, det er min opplevelse av dette systemet.        

Hva er det som gjør Life Alignment til et så unikt system:

 • Vi blir gjennom hele prosessen sikkert guidet fra klientens høyere selv.
 • Terapeuten sjekker kontinuerlig om vi er på rett spor og guider klienten forsiktig tilbake på sporet når en er off-track. 
 • Dette gjør at vi oftest på svært kort tid kommer til kjernen, til det punktet hvor økt innsikt og korreksjon er mulig. 
 • Life Alignment systemet består av svært gode verktøy for først å komme til riktig sted og dernest hvordan kunne jobbe på et dypt og ofte subtilt plan med sakens kjerne.  
 • Våre indre hjelpere vet hva som best for klienten og hvor stort steg vedkommende er rede til å ta. 
 • Etter erfaringer med flere hundre balanseringer erfarer jeg gang på gang den kjærlige og intelligente bevisstheten som ligger bak, og med dette kommer tillit og bedre kvalitet på balanseringene.
 • Med regelmessige balanseringer med Life Alignment endres livet gradvis inn på en mer autentisk og helhetlig retning til den personen som du egentlig er. Vi skal ikke være kopier av andre, vi skal finne tilbake til den sterke, flotte, naturlige og beste utgaven av oss som vi er ment å være. 
 • Og da begynner livet å flyte bedre og med det kommer opplevelser av fred og tilfredshet. 
Vel møtt !
Jeff

Jeff Levin er grunnlegger av Life Alignment. Det startet for over 25 år siden og han har bygget opp et imponerende og nøyaktig system for healing og frigjøring av kropp og sinn. Følg link under for mer info om Jeff Levin og om Life Alignment.

Link til internasjonal side om Life Alignment;