"ET KURS I MIRAKLER"

MIRAKELKURSET

Et Kurs i Mirakler” er et stort verk som består av 3 bøker. Det ble skrevet av 2 amerikanske psykologi professorer, Helen Schucman og William Thetford, i perioden 1965 til 1972. De 2 jobbet sammen med et prosjekt, men det gikk tregt i starten. Etter flere måneder med symbolske drømmer så hørte Helen plutselig en dag en stemme i sitt hode, «Dette er et kurs i mirakler». Ho skrev det ned på en notatblokk og dette var starten på den første av de 3 bøker. Teksten og innholdet som ble overført til Helen’s bevissthet var av en slik art at Helen selv kunne aldri ha forfattet det, det var til tider meget komplekst men også meget klart. Kilden presenterte seg som Jesus.

De 3 bøker er:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok for studenter – 365 leksjoner
  • Håndbok for lærere

Tekstboken består av dype prinsipper innen psykologi, universelle lover og evige sannheter. Det beskriver hvordan vår fysiske eksistens oppstod, det beskriver hva hensikten er med vårt opphold på denne jord og det beskriver veien tilbake til enhet med Gud.

Tema som boken tar for seg er blant annet kjærlighet, fred, ego, synd, tilgivelse, illusjon, den sanne synsevne, Gud, Den Hellige Ånd, og mye mer.

Tilgivelse er kanskje det viktigste «verktøyet» vi har for å oppnå indre fred og hva vil det si:

  • Å akseptere fullt ut den situasjonen du står i, akseptere hva som allerede har skjedd.
  • Å innse at en selv har en medvirkende rolle til hva som er manifestert, ta ansvar for sin del og ikke gå inn i offerrollen.
  • Ikke bære nag til den eller de som har voldt deg skade på en eller annen måte og tilgi dem.
  • Så lenge du går og bebreider andre for din ulykke skader dette kun deg selv. Det å forstå, akseptere og tilgi innebærer at du frigir deg fra tunge tanker og tung energi. På denne måten åpner du for at livet og din livsenergi gradvis vil kunne vende tilbake.
  • Det å gå og bære på sinne, nag, bebreidelser over lang tid vil kunne manifestere seg i tunge tanker, redusert livsutfoldelse og sykdom.
  • Det er også viktig å kunne tilgi seg selv for valg og handlinger en har gjort i sitt liv.
  • Den dypeste tilgivelse er å tilgi seg selv for å ha vært i egodelen av sinnet sitt. Det er når vi er i denne del av sinnet at vi blir såret og hvorfra vi sier og gjør ting som sårer andre. Ved å gå gjennom stegene som nevnt over så kommer en over i “The Holy Spirit mind”, og det er fra dette sted vi møter medmennesker på en kjærlig, forståelsesfull og inkluderende måte. 

I min terapeutpraksis vil jeg til tider bruke innsikter og prinsipper fra Et Kurs i Mirakler når jeg kjenner at øyeblikket er riktig.