trees, lake, forest-6207925.jpg

Life Alignment - Terapi regissert av deg selv

Ville du stole på en terapiform der hele prosessen er guidet fra ditt eget høyere selv? Det har du nå muligheten til.

Life Alignment er en ekstremt spennende og effektiv behandlingsmetode, relativt ny og lite kjent i Norge, som fortjener større oppmerksomhet. Kortversjonen er at dette er en kombinasjon av psykoterapi, frekvensbehandling og energiarbeid der hele sesjonen er guidet fra klientens høyere selv samt fra de lysvesener som er kilden til Life Alignment. Vi kan med rette si at dette er spirituell psykoterapi. 

HISTORIEN

Men først, la oss ta historien om hvordan denne metoden så dagens lys. Mannen bak heter Jeff Levin og bor i Sør-Afrika. Han vokste opp i et spirituelt miljø blant healere og klarsynte, hans mor og spesielt hans bestemor hadde sterke spirituelle evner. Han var selv interessert i healing fra han var liten og hadde et ønske om å bli et instrument av guddommelig lys når han ble større.

Han tok imidlertid utdanning som arkitekt og startet sitt eget suksessfulle arkitektfirma. Som voksen mediterte han mye og utviklet evne til å kanalisere. Han fikk gjentatte ganger en klar indre guiding som han fulgte uansett hva. En av disse var å flytte til Canada og åpne et healingsenter i Toronto. Jeff var på dette tidspunktet en meget dyktig healer.

En kveld når han satt i dyp meditasjon kom han i kontakt med en gruppe lysvesener og han begynte å motta bølger med energi, med informasjon og han «downloaded» et sett med refleks punkter på kroppen og et system for å balansere disse. Han skjønte at han mottok et nytt healingsystem fra en utenomjordisk sivilisasjon. I dagene og ukene som fulgte skrev han ned alt han hadde mottatt. Jeff begynte å anvende dette systemet på sine klienter og ble forbauset over hvor effektive behandlingene ble. Han samlet og beskrev det han hadde mottatt og lært i en manual og begynte å lære bort systemet til andre. Dette var starten på Life Alignment eller Body Alignment som det het den gangen og dette ble etter hvert kjent som Modul 1. Året var 1991. I årene som fulgte så fikk han mer informasjon og downloaded flere nye moduler fra disse utenomjordiske lysvesener. Den foreløpig siste modulen kom i 2019 og er Modul 7.

ÅRSAK OG VIRKNING

Hvorfor får de aller fleste av oss fysiske eller psykiske problemer gjennom livet? Det kan være flere årsaker til dette men det er helt klart at de problemer vi får ikke oppstår vilkårlig.

Ta for eksempel en traumatisk hendelse som skjer med et barn. Med årene så glemmes ofte en slik hendelse og minnet glir over i den ubevisste delen av oss. Dette minnet vil kunne vokse som et frø og kan med årene komme mer eller mindre tydelig frem i ens personlighet. Dette kan merkes på mange forskjellige måter men felles er at dette bringer oss bort fra den vakre uskyldige personen og sjelen som vi er innerst inne.

Alt som skjer med oss har dypest sett sitt opphav i det ikke-fysiske, i det mentale og i det spirituelle. Det spirituelle har høyere frekvens enn det mentale og det mentale har høyrere frekvens enn det fysiske. Mye av nøkkelen til å opprette varig balanse i kropp-sinn-sjel ligger i denne forståelsen.

Deler av vårt ubevisste som hindrer vår rene livsenergi i å strømme kan ses på som blokkeringer.

 • Emosjonelle blokkeringer oppstår ved hendelser som setter dype følelsesmessige spor. Det er hendelser som er for vanskelige å prosessere når de oppstår, dermed blir de undertrykt, lagt bort i en «skuff» og glir raskt inn i det ubevisste. Eksempel er et barn som opplever vold mellom foreldre. Dette er smertefullt for barnet og hendelsen blir skyvet bort fra bevisstheten. Kontakten barnet har med sin rene og vakre essens blir forstyrret og barnet mister noe av sin livsglød og livsenergi.
 • Mentale blokkeringer kan være et trossystem som dannes i de tidlige år. Det kan være en som har vokst opp i en familie med trange økonomiske kår og har lært at «vi har lite penger og vi må spare på alt». En slik person vil ofte ha det trangt økonomisk inntil dette trossystemet blir satt lys på og med bevisst jobbing kan en da endre dette.
 • Spirituelle blokkeringer kan være at en har lært at en ikke har noe verdi som menneske. Dype eksistensielle oppfatninger. Det kan også være energier, mønster eller dype traumer en har med seg fra tidligere liv. For eksempel at en har blitt halshugget eller brent på bålet for sin tro.

Siden nevnte blokkeringer og sykdommer har sin rot i en av de subtile legemer, se figur, så ligger nøkkelen til å gjenopprette balanse også her. Feltet rundt kroppen som inneholder disse subtile legemer kalles også for aura.

BALANSERING - FRA MØRKE TIL LYS

Balansering er benevnelsen vi normalt bruker på en behandling med Life Alignment. Det er å balansere de underliggende årsaker til hva som er i ubalanse hos klienten slik at psyke og kropp blir frie til å opprette sunn og god helse, fysisk og mentalt. Vi søker hele tiden å snu det som oppleves som negativt til noe positivt, det skjer når klienten forstår på et dypt nivå hvorfor han/hun har denne utfordringen.

En balansering begynner med en kort samtale om klientens livssituasjon og hvilket tema han/hun ønsker å jobbe med. Deretter tuner terapeuten inn på klientens høyere selv og ber om tillatelse til å jobbe med vedkommende. Det normale er aksept men en gang i blant gis det ikke aksept. Det kan være at det aktuelle temaet skal ligge til en annen gang eller at klient eller terapeut ikke er klar til å jobbe og da må dette respekteres.

I Life Alignment har vi flere lister som brukes. I innledende fase av sesjonen så finnes root cause/rotårsak til ubalansen hvilket gir en grunnleggende forståelse av hva som ligger bak.

Det neste som finnes er prioritet. Dette er kroppens punkt som er relatert til tema som vi jobber med. Vi har over 200 ulike prioriteter for kroppen, det spenner fra hjerte, lunge, pinealkjertel til systemer som nervesystem og endokrint system, det inkluderer også virus, sopp, kjemikalier, syre/basebalanse og mye mer.

Deretter går vi fra å fokusere på kroppen til å se på det mentale. Ofte er det ting som ligger mer eller mindre i det ubevisste som skal frem. For å hjelpe klienten til å få en forståelse av hva dette dreier seg om byr systemet på en omfattende liste med emosjoner og nøkkelord. Ofte skal klienten tilbake til hendelser tidligere i livet og hvis relevant så blir klienten bevisst på et mønster i sitt liv hvor denne energien kommer frem gjentagende ganger og lager forstyrrelser.

Den neste fasen er normalt den viktigste og det er den følelsesmessige balanseringen. Det er når klienten går ned i følelser at de største forløsninger og endringer skjer. Ikke alle er like komfortable eller vant med å gå inn i følelser og spesielt hvis det er smertefulle følelser som en jobber med. Her får klient og terapeut hjelp til hvordan jobbe på best mulig måte. Det er en rekke ulike teknikker vi har å velge mellom hvor klientens høyere selv peker på hvilken metode som anbefales å benyttes. Og det er gjerne 2 til 4 ulike teknikker som brukes i denne fasen.

I avslutningsfasen jobber terapeuten med en energimessig healing av kropp og aura. Til dette brukes aktivt noen spesielle vortex kort. Vortex kortene brukes også som en støttebehandling energimessig gjennom den emosjonelle forløsningsfasen.

Tradisjonelt så møtes klient og terapeut fysisk i en klinikk for å jobbe sammen og gjøre en balansering men de siste par år er det blitt mer og mer vanlig også å gjøre balanseringer over internett. Erfaringer viser at dette kan fungere like bra som å møtes fysisk. Også energier og frekvenser i vortex kortene fungerer når en jobber remote, det har vi utallige opplevelser av. Dette kan forklares og forstås med at vi jobber i kvantefeltet og da spiller ikke avstand noen rolle.

DET HØYERE SELV ER MED UNDER HELE PROSESSEN

Hele Life Alignment metoden er basert på kontinuerlig guiding fra den ikke-fysiske sida. Guidingen kommer fra klientens høyere selv, fra lysvesener som står bak Life Alignment, fra terapeutens høyere selv og det skjer også at klienten blir guidet til å be om hjelp som kan komme fra en oppstegen mester, en engel eller fra en avdød slektning som stod en nær. Det hele er meget fascinerende.

Kommunikasjonen med den ikke-fysiske sida foregår først og fremst mellom terapeut og klientens Høyere Selv. Det foregår innledningsvis ved muskeltesting av klienten, ref. metode som brukes bl.a. i kinesiologi, og deretter brukes pendulering. Det er på denne måten at terapeuten kan fortelle klienten hva som er rotårsak, hva som er kroppens prioriteringspunkt og hvilke nøkkelord som den mentale utforskningen starter med, mm. Når informasjon som dette kommer frem blir det presentert til klienten som da oftest vil kjenne seg igjen og forstå hvorfor akkurat dette kommer frem. Terapeut vil også gjennom forløpet sjekke og få beskjed om klienten er på rett spor. Det kan minne om den gamle lek vi alle kjenner, tampen brenner, til nærmere klienten er sakens kjerne og de forløsende energier, til mer energi er det i pendelen.

TERAPIHISTORIER

Tar med et par historier fra egen praksis.

Mann klient A:

Tema:  Åpent

Prioritet kropp:  Parasympatisk nervesystem

Følelsesmessig nøkkelord som det høyere selv valgte:  Fear of women

 • Klient kunne først ikke skjønne hvorfor dette kom opp, mente han ikke hadde noen spesiell frykt for damer. Men det han skulle jobbe med var noen feminine kvaliteter som han ikke følte seg komfortabel med, som sensualitet og det å være helt til stede i nuet uten å være brydd og sjenert.
 • Den følelsesmessige prosessen var i dette tilfelle meget god. Klient ble fullt klar over hvilke kvaliteter i seg selv som han hele livet hadde følt seg ubekvem med. Han sa det var som å bli kjent med helt nye sider av seg selv som han så hadde vært helt undertrykket. Etterpå følte han seg glad og mer frigjort og sa at dette utvidet følelsen av å være menneske.

Kvinne klient B:

Tema:  Stort temperament og tendens til å bli for skarp av og til.

Prioritet kropp:  Svettekjertler

Følelsesmessig nøkkelord som det høyere selv valgte:  «Ond» og «Fantasi»

 • Klient sier ho har en forestilling om at det er noe ondt i henne

Time frame (mer info presentert fra det høyere selv):  3 år gammel

 • Klienten husker en hendelse fra da ho var 3 år når ho var ute og lekte med ei venninne. Det var noe som hendte, ho kan ikke huske hva, men dette gjorde henne plutselig illsint og ho beit venninna i nesen. Kan huske at ho kjente brusken deformerte seg og den andre jenta både skrek og blødde.
 • Foreldrene kom til og de kjeftet selvfølgelig på denne lille jenta og sa at nå går vi og ringer til lensmannen.
 • Denne lille jenta ble livredd og gikk og gjemte seg av frykt for hva som ville skje når lensmannen kom. Ho skapte fryktelige fantasibilder i sitt indre hva som ville skje når lensmannen kom og tok henne bort fra foreldrene for å straffe henne. Dette var en traumatisk hendelse for henne.
 • Den emosjonelle prosessen er også her veldig bra. Kjenner på skam, frykt og isolasjon. Ho kjenner det i kroppen og begynner å riste. Ho har en indre dialog med denne delen av seg som er skyvet ut i kulden. Denne delen har inntil nå vært ubevisst for henne og blir iblant trigget og projisert ut som sinne imot sine medmennesker.
 • Så følger en prosess med sitt indre barn som er skremt og glemt. Ho tar den lille jenta opp i armene og gir kjærlighet og aksept.
 • Klient føler seg meget lettet og glad ved slutten av sesjonen.
VORTEX KORT

Teknologien bak vortex kortene er også overført fra våre lysvenner/lysvesener, ref. historien om Jeff og hvordan Life Alignment så dagens lys. Her gjengis en fortelling fra boken «The Healing Power of Life Alignment» av Philippa Lubbock.

“One morning in 1998, Jeff was preparing to receive a new module that he would teach the following month in Cape Town. Sitting in a meditative stat, he felt guided to hold a weak magnet. He fetched a tiny fridge magnet from the kitchen and returned to his office. As his mind became still, waves of energy shooting through his body were captured on the tiny magnetic strip in his hand. For 20 minutes, Jeff felt as though his body was on fire, with the magnet melting between his fingers. The sheer intensity of the vibration had seemingly altered the magnet’s molecular structure.

              Jeff remembers staring at the tiny magnet in his hand, and says, “I had no clue as to what it was, or why I’d been given it.” Intuitively, he placed it on his computer and dowsed with a pendulum. “Typically”, he says, “dowsing close to such a negative energy field would produce an anti-clockwise spin, but my pendulum swung rapidly clockwise!” The field had completely polarized and was now positive, something that normally would have required extremely expensive equipment.

              Leaving the magnet on his computer, Jeff walked up the road and using his pendulum checked the transformers on the poles and electrical meters on neighboring houses. They, too, all tested positive. The restructured magnet sitting in his office had polarized electromagnetic fields not only locally, but also at a considerable distance. He admits: “My scientific mind went into complete meltdown!”

De første kortene ble utviklet for å beskytte oss fra negativ stråling fra omgivelsene. Med årene er det kommet en rekke kort med ulike bruksområder.

I tillegg til en spesiell frekvens og energi overført fra våre utenomjordiske venner har Jeff også mottatt hellig geometri som preger kortene. Under her et utvalg av kortene som eksisterer i dag.

Det første er «Pentagon», vannkortet, som hjelper til med væskesystemer i kroppen, slik som lymfesystemet, blodsystemet, nyrer og det hjelper også til med avgiftning. De øvrige kortene heter «Breath of Life», «Restore» og «Opener». Se www.life-alignment.com for flere kort og hva de står for.

Kortene inneholder også en svak magnet men det er ikke tradisjonell magnetterapi som gir effekt.

Hvert kort har sin spesielle frekvens-signatur og funksjon og Jeff Levin har utviklet en metode for å overføre denne «signatur» til kortene som brukes av Life Alignment terapeuter. Under en balansering så brukes normalt en rekke av kortene plassert på spesifikke steder på kroppen til klienten og dette vil kunne hjelpe klienten til lettere å få kontakt med sitt ubevisste, det vil kunne føre til sterkere grad av tilstedeværelse og det vil kunne stimulere hele den emosjonelle prosessen slik at utbyttet av behandlingen blir bedre enn det ellers ville være.

Ved remote jobbing så bruker terapeut en figur/tegning av en person som representerer klienten som kortene legges på sammen med klientens signatur e.l. Fordi vi jobber i det allestedsnærværende kvantefeltet hvor distanse ikke spiller noen rolle, så virker kortene også når vi jobber remote.

HOME ALIGNMENT – ENERGIBALANSERING FOR DITT HJEM

Home Alignment er en modul, en retning innen Life Alignment. Denne går på å jobbe med din bolig og personene som bor der. Kort om Home Alignment:

 • Det starter med en sjekk av en persons energisentre og balansering slik at alle spinner riktig vei.
 • Deretter undersøkes boligen for geopatisk stress, av typer som kommer fra Hartmann linjer, Curry linjer, Benker linjer/nett, Ley linjer, med mer. Når hovedlinjer av disse krysser hverandre der hvor din bolig ligger og kanskje akkurat der du sover så kan dette ha svært alvorlig innflytelse på din helse og livsenergi. Med home alignment identifiseres geopatisk stress som har negativ innvirkning på menneskene som bor der, og hvor disse linjer går. Med bruk av vortex kort blir så negative effekter av disse eliminert etter redusert slik at de ikke lenger er et problem.
 • Negativ strålingseffekt fra 4G, 5G, smartmålere, wifi, antenner o.l. blir nøytralisert så langt som mulig med hjelp av vortex kort.
 • Hvert rom i huset gjennomgås og forslag til endringer blir gitt der Home Alignment finner det hensiktsmessig.
 • Husets hjertesenter blir lokalisert og vi finner ut hvor stort dette er. Deretter blir det laget en såkalt bagua som deler huset inn i sektorer med hver sin kvalitet; kvaliteter som kreativitet, helse, økonomi, familie, enhet, kjærlighet, intimitet, mm. Videre tegnes det inn en «flow path» etter et spesielt mønster som går gjennom alle sektorer. Energien skal ideelt sett strømme uhindret gjennom denne flow path/flytlinje. Ved hjelp av muskeltesting eller pendel søkes etter blokkeringer i flytlinja. Når blokkering er oppdaget så identifiseres det hvem av personene i huset det skal jobbes med for å få energien til å strømme fritt igjen. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle i huset må stille opp og være villig til å motta en balansering, det er flere måter å løse dette på. Det gjøres flere personlige balanseringer i dette forløpet. Ikke alle balanseringer inneholder en full emosjonell prosess som beskrevet over men kan være enklere i form av å bruke vortex kort satt i spesielle formasjoner i et «Tree of Life» diagram eller annet.
 • Dette er et utvalg av flere sekvenser vi gjennomgår. Prosessen vil oppleves frigjørende, grundig og positiv for dem som mottar en full Home Alignment gjennomgang.

Hele prosessen med Home Alignment kan gjøres remote. Hvis det ikke er for lang distanse mellom terapeut og boligen det jobbes med så anbefales det at terapeut kommer til den aktuelle bolig for minst en av rundene. En Home Alignment prosess anslås å ta fra 6 til 12 timer og deles opp over flere dager.

Den første Home Alignment undertegnede mottok var fullstendig remote da terapeut bor i Australia. Prosessen var meget dyp og god og jeg fikk forståelse av og gjennombrudd i noe av det viktigste tema jeg har å jobbe med i dette livet.

Den andre prosessen jeg mottok med Home Alignment for min enebolig var kanskje enda bedre og dypere, terapeut var da til stede fysisk. Tidsmessig gikk det et lite år mellom disse prosesser.

Min visjon og ønske for alles beste er at Home Alignment blir verdsatt og benyttet i større og større omfang. Det er en liten investering for noe som kan bety all verdens forskjell.

Link til engelsk side om geopatisk stress og mulige symptomer som dette kan forårsake; https://www.landandspirit.net/html/symptoms_and__signs_of_geopathic_stress.html

FORMÅL

Life Alignment er en utrolig spennende og fin behandlingsmetode for tiden vi lever i. Med Life Alignment jobber vi med å skape balanse i alle aspekter av livet og harmoni mellom det fysiske, det emosjonelle, det mentale, det spirituelle og gjerne også det finansielle, det kreative, det eksistensielle, det profesjonelle, osv. 

Av de større ting vi jobber med i våre liv så er det ofte lag på lag en må gjennom før en kommer til kjernen. Prosessen er å bli bevisst hva som ligger under, hvordan det har oppstått og se hvordan det påvirker ens liv, gjerne se et mønster i hvordan dette kommer frem. Underveis vil en normalt oppleve gradvis større frihet, glede og letthet ved at den blokkerte energien blir transformert til noe lettere og lysere, til en høyere frekvens.

På sikt når en jobber med dette er det ikke uvanlig at en persons liv blir endret, at en for eksempel innser at ens karrieremessige utdanning og jobb ikke er riktig lenger med påfølgende endring i jobbsituasjon og livssituasjon. En kommer nærmere og nærmere sannheten, sannheten om hvem en er og nærmere et liv i fred og trivsel. Da vokser en som menneske og dette er i bunn og grunn det viktigste vi gjør i våre liv. Det er dette som betyr noe når vi atter en gang er tilbake på den andre siden av sløret og våre liv gjennomgås fra åndens høyere perspektiv.